BIP

Obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Wójt Gminy Bystra-Sidzina przypomina o  obowiązku składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, dotyczącej źródeł  ciepła i źródeł spalania paliw - zamontowanych kotłów i pieców w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. 

Każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację w formie elektronicznej lub papierowej w Urzędzie Gminy Bystra-Sidzina do dnia 30.06.2022 r.

Deklarację można złożyć:

 - przez Internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB, dostępnego pod adresem https://zone.gunb.gov.pl/

- w formie papierowej - listownie lub osobiście w Urzędzie Gminy Bystra-Sidzina, 34-235 Bystra Podhalańska 373, pokój nr 1.

Wszystkie regulacje dotyczące CEEB zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r., poz. 554).

Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

Więcej informacji o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziemy na stronie internetowej:

www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

oraz pod numerem telefonu 18 26 81 220, wew. 123

 

Powrót na górę