BIP

Ogłoszenie dot. przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy Bystra - Sidzina  informuje, że uzyskał informację o przyznaniu dotacji na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Bystra - Sidzina z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

         W związku z tym prosimy osoby, które zawarły z Gminą Bystra - Sidzina umowę użyczenia gruntu oraz przystąpienia do programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do wpłaty zadeklarowanego wkładu własnego budowy tych oczyszczalni.

         Wpłat należy dokonać w kasie Urzędu Gminy Bystra – Sidzina

do dnia 7 listopada 2014r.

Powrót na górę