BIP

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Bystrej

Sołtys Bystrej Urszula Marfiak zaprasza wszystkich mieszkańców sołectwa Bystra

na ZEBRANIE WIEJSKIE

które odbędzie się dniu 15 marca 2015 roku tj. w niedzielę o godz. 12.15 

w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej – sala posiedzeń.

 

Temat zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Informacja o pracy sołtysa i rady sołeckiej w okresie czteroletniej kadencji (w tym m.in. zadania zrealizowane z funduszu sołeckiego).
  3. Informacja sołtysa o przyjętym zadaniu  do realizacji z funduszu sołeckiego na 2015 r.
  4. Informacja Wójta Gminy Bystra-Sidzina o zadaniach inwestycyjno-remontowych oraz gospodarczych wykonanych  w 2014 r. i wydatkowanych środkach finansowych oraz zamierzeniach na 2015 rok.
  5. Informacja w sprawie budowy zbiorczych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zasadach finansowania.
  6. Wolne wnioski i zakończenie.

                                                                                                                                                                                                         

                                                                          

Powrót na górę