BIP

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Sidzinie

Sołtys Sidziny Kazimiera Czarna zaprasza wszystkich mieszkańców sołectwa Sidzina

na ZEBRANIE WIEJSKIE

które odbędzie się dniu 22 marca 2015 roku tj. w niedzielę, o godz. 12.15

  w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sidzinie – sala posiedzeń.

 

Temat zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Informacja sołtysa o przyjętym zadaniu  do realizacji z funduszu sołeckiego na 2015 r.
  3. Informacja Wójta Gminy Bystra-Sidzina o zadaniach inwestycyjno-remontowych oraz gospodarczych wykonanych  w 2014 r. i wydatkowanych środkach finansowych oraz zamierzeniach na 2015 rok.
  4. Informacja w sprawie budowy zbiorczych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zasadach finansowania.
  5. Wolne wnioski i zakończenie.

 

                    

Powrót na górę