BIP

Ogłoszenie o zwołaniu zebrania wiejskiego w Sidzinie

OGŁOSZENIE

O ZWOŁANIU ZEBRANIA WIEJSKIEGO W SIDZINIE

 

Na podstawie § 23 ust. 1 pkt 1 statutu sołectwa sołtys Sidzina zwołuje w dniu 28 września 2014 r. ( niedziela) o godz. 1145 w Remizie OSP Sidzina Zebranie Wiejskie.

 

 Porządek Zebrania:

1.     Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.

2.     Wybór protokolanta zebrania.

3.     Odpowiedzi na zapytania mieszkańców zgłoszone na zebraniu wiejskim w dniu 23 marca 2014 r. (udzieli Wójt Gminy).

4.     Zgłaszanie zadań i dyskusja nad zadaniami do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.

5.     Podjęcie uchwały o przyjęciu do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego.

6.     Wolne wnioski.

7.     Zakończenie zebrania.

Uwaga:

W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się co najmniej 5 % uprawnionych do głosowania, zebranie odbędzie się w tym samym dniu

15 minut później.

                                                                                                 Sołtys

                                                                                   (-)    Bolesław Czarny

Powrót na górę