BIP

Ogłoszenie w sprawie wniesienia sprzeciwu do planów utworzenia Parku Krajobrazowego Pasma Policy

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bystra-Sidzina,

W związku z planami Samorządu Województwa Małopolskiego w zakresie utworzenia Parku Krajobrazowego Pasma Policy, Gmina Bystra-Sidzina podejmuje wszelkie starania zmierzające do odstąpienia od wprowadzenia na naszym terenie kolejnej formy ochrony przyrody.

W maju br. Rada Gminy Bystra-Sidzina podjęła apel w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planów przeznaczenia obszaru Gminy Bystra-Sidzina na utworzenie parku krajobrazowego. Swój sprzeciw wystosował Wójt Gminy Bystra-Sidzina. Przekazano również negatywne stanowisko Zarządu Lasów Uprawnionych w tej sprawie.

Mimo sprzeciwu władz samorządowych gminy Bystra-Sidzina, projekt planu, który został wyłożony do konsultacji publicznych we wrześniu br., w dalszym ciągu zakłada utworzenie Parku Krajobrazowego Pasma Policy.

W związku z powyższym, w ramach prowadzonych przez Urząd Marszałkowski konsultacji, kolejny raz złożono pisma sprzeciwiające się utworzeniu parku krajobrazowego: oficjalne stanowisko gminy oraz pismo z podpisami mieszkańców.

Ponadto władze gminy Bystra-Sidzina wspólnie z gminami: Jordanów, Maków Podhalański, Zawoja, Spytkowice, Raba Wyżna, Czarny Dunajec i Jabłonka zaplanowały spotkanie - forum samorządowców i mieszkańców gmin - w zakresie wyrażenia sprzeciwu wobec planów utworzenia parków krajobrazowych na terenie wyżej wskazanych gmin. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego wraz z Marszałkiem Województwa.

Spotkanie odbędzie się

3 listopada 2017 r. w Jabłonce o godz. 10.00

(Centrum Kultury Górnej Orawy)

Temat jest o tyle istotny, że ustanowienie parku krajobrazowego wiązać się może w przyszłości z pewnymi obostrzeniami związanymi z planowaniem przestrzennym (m.in. dodatkowymi wymaganiami w zakresie wydawania zezwoleń na budowę),  jak również w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Zakazy właściwe dla danego parku określa sejmik województwa w  uchwale ustanawiającej park krajobrazowy. Z kolei likwidacja lub zmniejszenie obszaru parku krajobrazowego następuje wyłącznie z powodu bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych.

W związku z powyższym zachęcamy mieszkańców do uczestnictwa w spotkaniu zaplanowanym na dzień 3 listopada br. w Jabłonce i tym samym poparcia działań samorządu gminy w zakresie sprzeciwu wobec utworzenia parku krajobrazowego na terenie naszej gminy.

Na spotkanie z terenu Gminy Bystra-Sidzina zostanie zorganizowany przez urząd gminy transport: wyjazd z Sidziny o godz. 9.00 (przy remizie OSP) oraz z Bystrej Podhalańskiej o godz. 9.00 (przy urzędzie gminy).

Powrót na górę