BIP

Ogólnopolski konkurs ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych

 

Konkurs pod nazwą Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady, odbywa się pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego. Konkurs stanowi publiczną kampanię edukacyjną zgodną z polskimi i europejskimi standardami wynikającymi z prawa ochrony środowiska

Konkurs odbędzie się od 15.01.2018 do 30.03.2018. W ramach konkursu uczniowie odpowiadają na 10 pytań zamkniętych oraz pięć pytań otwartych związanych z prawidłową gospodarką odpadami komunalnymi, a także opakowaniowymi oraz ZSEiE. Jury oceni nadesłane prace. Trzy zwycięskie ekozespoły pojadą na wyprawę do wybranego Parku Narodowego lub odbędą wizyty studialne do najnowocześniejszych instalacji odzysku

i recyklingu odpadów w Polsce.

Termin zgłoszeń  do konkursu mija 15.01.2018 roku. Nauczyciele lub opiekunowie zgłaszają ekozespoły z klas 4-7 szkół podstawowych. Uczestnicy ekozespołu wspólnie podczas jednej lekcji edukacji ekologicznej ( może to być koło pozalekcyjne, zajęcia świetlicowe lub inne spotkanie) rozwiązują cztery gry edukacyjne w formie aplikacji internetowych na temat recyklingu odpadów. Na stronie internetowej konkursu: www.chlorofil.com.pl, znajduje

się scenariusz lekcji edukacji ekologicznej do pobrania bezpłatnie, w celu przeprowadzenia konkursowej lekcji edukacji ekologicznej o postępowaniu z odpadami.

Załączniki:

  1. Informacja na temat konkursu
  2. Regulamin konkursu
Powrót na górę