BIP

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Gminy Bystra- Sidzina przypomina o zbliżającym się terminie wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach detalicznych i gastronomicznych do dnia 31  maja 2014 roku. Opłatę można uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu  lub wnieść na rachunek bankowy Gminy. (A.J.)

Powrót na górę