BIP

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Gminy Bystra- Sidzina przypomina o zbliżającym się terminie wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach detalicznych i gastronomicznych do dnia 31  maja   2015 roku. Opłatę można uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu  lub wnieść na rachunek bankowy Gminy.

                              Nr konta:  BS Jordanów 64 8799 0001 0000 0000 0462 0042

Powrót na górę