BIP

Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

 

W związku z pismem dotyczącym kwarantanny dzieci i młodzieży przesłanym do Dyrektorów placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Powiatu Suskiego, zwracamy sie z prośbą o zapoznanie z jego treścią zmieszczoną poniżej.

 

Powrót na górę