BIP

Podsumowanie badania ankietowego poziomu satysfakcji klientów urzędu gminy

W miesiącach: lipiec - sierpień 2015r. zostało przeprowadzone badanie ankietowe poziomu satysfakcji klientów w jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Bystra-Sidzina. Celem badania było określenie stopnia zadowolenia klientów z usług publicznych świadczonych przez pracowników Urzędu Gminy Bystra-Sidzina. Zgromadzone w jego rezultacie informacje mają służyć kierownictwu jednostki jako pomoc w przygotowywaniu bieżących planów doskonalenia usług, a jednocześnie mają pełnić funkcję kontrolną w odniesieniu do jakości obsługi klienta.

Ankieta skierowana była do osób, które w okresie prowadzenia badania, tj. od 15 lipca 2015 r. do 14 sierpnia 2015 r. skorzystały z usług Urzędu. Osoby te miały możliwość wypełnienia ankiety i pozostawienia jej w skrzynce lub skorzystania z ankiety w  formie elektronicznej.

Ogółem zebrano 66 anonimowych ankiet, w tym:

- 44 ankiety w formie papierowej zostały wyciągnięte z skrzynki umieszczonej na korytarzu Urzędu,

- 22 ankiety zostały wypełnione drogą elektroniczną, za pośrednictwem strony www.bystra-sidzina.pl.

Jakość obsługi klientów w Urzędzie Gminy  została przez ankietowanych oceniona pozytywnie (78%), niezadowolonych z obsługi było 22% klientów (w tym 7% z nich oceniło obsługę  zdecydowanie negatywnie).

Ocenie podlegały rodzaje załatwianych spraw w Urzędzie w zakresie podatków i opłat, planowania przestrzennego i inwestycji, ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami, oświaty oraz sprawy obywatelskie.

Osoby biorące udział w badaniu wskazały na konieczność podnoszenia poziomu kompetencji i kwalifikacji pracowników oraz położenia nacisku na sposób obsługiwania petentów przez urzędników (uprzejmość, szybkość załatwiania spraw, tryb udzielania informacji).  Zebrane rekomendacje dotyczą także tworzenia przejrzystych, opartych na zasadzie racjonalnego gospodarowania, procedur rekrutacji pracowników oraz reorganizacji pracy niektórych stanowisk pracy. W kwestii usprawnień ankietowani wskazali na potrzebę poprawy funkcjonalności pomieszczeń biurowych, w których realizowana jest obsługa klientów. Padła także propozycja zmiany godzin pracy urzędu gminy.

Raport z badania - 2015 r.

Powrót na górę