BIP

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu o zwołaniu I sesji Rady Gminy Bystra-Sidzina

Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu postanowieniem z dnia 25 listopada 2014 r. zwołał

I sesję Rady Gminy Bystra-Sidzina

w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz Wójta Gminy Bystra-Sidzina wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.,

która została ustalona na dzień

1 grudnia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 11.00

w sali OSP w  Bystrej.

Inauguracyjna sesja Rady Gminy kadencji 2014-2018 poprzedzona zostanie mszą św. która zostanie odprawiona w Kościele Parafialnym p.w. św. Marcina w Bystrej o godz. 10.00.

Treść Postanowienia Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu

Powrót na górę