BIP

Spotkanie w sprawie dofinansowania do odnawialnych źródeł energii

 

Wójt Gminy Bystra-Sidzina zaprasza mieszkańców zainteresowanych możliwością uzyskania dofinansowania na montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła, na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 31 sierpnia 2017r. (tj. czwartek) o godz. 18.30 w Sali OSP w Sidzinie.

Na spotkaniach zaprezentowane zostaną informacje na temat Odnawialnych Źródeł Energii, a także warunki uczestnictwa w planowanym projekcie pn.: „Montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w gospodarstwach prywatnych na terenie Gminy Bystra-Sidzina” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Uwaga! Mieszkańcy, którzy złożyli wstępne ankiety w latach ubiegłych, proszeni są

o złożenie nowych wniosków w przypadku dalszej chęci skorzystania z dofinansowania.

Wzory wniosków zostaną przedstawione na w/w spotkaniu.

Powrót na górę