BIP

"Sprzątanie Świata" w Gminie Bystra-Sidzina

Do uczestnictwa w akcji zachęcamy Szkoły, Przedszkola i Mieszkańców naszej gminy. Doceniając trud i zaangażowanie w akcję, gmina wyposaży wszystkich chętnych do wzięcia udziału w sprzątaniu w worki oraz rękawiczki niezbędne do realizacji tego zadania w terenie. Gmina zapewni także nieodpłatny odbiór odpadów z miejsc gdzie będą złożone zebrane worki ze śmieciami, dlatego prosimy

o zgłaszanie tych miejsc do poniedziałku (01.04.2019 r.) w Urzędzie Gminy Bystra-Sidzina

w pok. nr 12 w godzinach pracy urzędu. Worki i rękawice będą do pobrania w Urzędzie Gminy Bystra-Sidzina w pok. nr 1 w godzinach pracy urzędu.

Powrót na górę