BIP

STYPENDIA SZKOLNE

 

Urząd Gminy Bystra-Sidzina informuje, że od dnia 20 czerwca 2018 r. do 29 czerwca 2018 r.  realizowane będą wypłaty stypendiów szkolnych. Stypendia będą wypłacane w kasie Urzędu Gminy Bystra- Sidzina lub przelewem na podane we wniosku konto osobiste, poprzez refundacje przedłożonych w Urzędzie Gminy  Bystra - Sidzina – pok. nr 12 odpowiednich faktur lub rachunków.

Powrót na górę