BIP

Stypendia szkolne

Wójt Gminy Bystra-Sidzina informuje, iż od dnia 16 czerwca 2020 r. wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020, proszeni są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Bystra-Sidzina w celu odbioru decyzji. Wypłata stypendium będzie realizowana w okresie od 24.06 – 26.06.2020 r. przelewem na wskazane we wniosku konto bankowe.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z pandemią koronawirusa COVID-19, stypendium szkolne za okres od stycznia do czerwca 2020 r. będzie przyznawane w formie świadczenia pieniężnego. NIE MA KONIECZNOŚCI PRZEDSTAWIANIA RACHUNKÓW POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIENIE WYDATKÓW EDUKACYJNYCH.

Powrót na górę