BIP

Wybory ławnika na kadencję 2016-2019

Wójt Gminy Bystra-Sidzina  informuje, że w dniu 31 grudnia 2015 r. upływa kadencja ławników wybranych w 2011 r.

Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie określił, że Rada Gminy Bystra-Sidzina winna wybrać na kadencję 2016 – 2019  jednego ławnika do Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej do Wydziału III Rodzinnego.

Termin zgłaszania kandydatów na ławnika na kadencję 2016-2019, przez uprawnione podmioty, upływa

30 czerwca 2015 roku.

Szczegółowe informacje na temat sposobu zgłaszania kandydatów i wymogów, jakie muszą spełniać znajdują się tutaj.

Powrót na górę