BIP

Zebrania informacyjne dla uczestników programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Bystra-Sidzina zaprasza mieszkańców Gminy Bystra-Sidzina, którzy przystąpili do programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i dokonali wpłaty wkładu własnego na zebrania informacyjne.

Zebrania odbędą się w Bystrej w remizie OSP w dniu 03.03.2015r. o godz. 18.00  oraz Sidzinie w remizie OSP w dniu 04.03.2014r. o godz. 18.00.

Prosimy o niezawodne przybycie.

Powrót na górę