BIP

Zebranie Wiejskie sołectwa Bystra Podhalańska

ZAWIADOMIENIE

Na podst. § 32 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Bystra Podhalańska, przyjętego Uchwałą Nr XVII/127/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 23 czerwca 2016 r.

zwołuję

 ZEBRANIE WIEJSKIE

SOŁECTWA BYSTRA PODHALAŃSKA,

które odbędzie się w dniu

24 czerwca 2018 roku (niedziela) o godz. 840

w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej

w Bystrej Podhalańskiej – świetlica.

 

Tematyka zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Bystra-Sidzina w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Bystra – Sidzina  oraz w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Bystra – Sidzina  miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Bystra-Sidzina w sprawie ograniczenia na terenie Gminy Bystra – Sidzina  godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
  4. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie.

 

                                                                                                Sołtys

                                Urszula Marfiak

 

W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się co najmniej 5 % uprawnionych do głosowania, zebranie odbędzie się w tym samym dniu,  15 minut później.

Powrót na górę