BIP

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA BYSTRA PODHALAŃSKA

 

ZAWIADOMIENIE

Na podst. § 32 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Bystra Podhalańska, przyjętego Uchwałą Nr XVII/127/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 23 czerwca 2016 r.

zwołuję

 ZEBRANIE WIEJSKIE

SOŁECTWA BYSTRA PODHALAŃSKA,

które odbędzie się w dniu

17 marca 2019 roku (niedziela) o godz. 1200

w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej

w Bystrej Podhalańskiej– sala posiedzeń.

 

Tematyka zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Sprawozdanie z działalności  sołtysa i rady sołeckiej za 2018 r. i planowane działania na 2019 rok.
  3. Informacja Wójta Gminy Bystra-Sidzina o zadaniach inwestycyjno-remontowych oraz gospodarczych wykonanych w 2018 r. oraz o zamierzeniach na 2019 rok.
  4. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie.

 

Z uwagi na ważność omawianych spraw proszę o liczne uczestnictwo w zebraniu.

                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                            Sołtys

                                                                      Urszula Marfiak

Powrót na górę