BIP

Zebranie wiejskie sołectwa Bystra Podhalańska, 23.09.2018 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podst. § 32 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Bystra Podhalańska, przyjętego Uchwałą Nr XVII/127/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 23 czerwca 2016 r.

zwołuję

 ZEBRANIE WIEJSKIE

SOŁECTWA BYSTRA PODHALAŃSKA,

które odbędzie się w dniu

23 września 2018 roku (niedziela) o godz. 1200

w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej

w Bystrej Podhalańskiej – sala obrad.

 

Tematyka zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. Wybór protokolanta zebrania.
  3. Zgłaszanie zadań do realizacji z funduszu sołeckiego i dyskusja nad nimi.
  4. Podjęcie uchwały o przyjęciu  zadań do realizacji z funduszu sołeckiego w 2019 roku.
  5. Sprawy bieżące, w tym odpowiedzi na wnioski z poprzednich zebrań wiejskich.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie zebrania.

 

 

                                                                                                Sołtys

                                                                      Urszula Marfiak

 

W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się co najmniej 5 % uprawnionych do głosowania, zebranie odbędzie się w tym samym dniu,  15 minut później.

Powrót na górę