BIP

Zebranie Wiejskie Sołectwa Bystra Podhalańska

 

ZAWIADOMIENIE

Na podst. § 32 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Bystra Podhalańska, przyjętego Uchwałą Nr XVII/127/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 23 czerwca 2016r. ze zm.

zwołuję

 ZEBRANIE WIEJSKIE

SOŁECTWA BYSTRA PODHALAŃSKA,

które odbędzie się w dniu

19 września 2021 roku (niedziela) o godz. 1200

w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej

w Bystrej Podhalańskiej – sala obrad.

Tematyka zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. Wybór protokolanta zebrania.
  3. Sprawozdanie z działalności  sołtysa i rady sołeckiej za 2020 r.
  4. Zgłaszanie zadań do realizacji z funduszu sołeckiego i dyskusja nad nimi.
  5. Podjęcie uchwały o przyjęciu  zadań do realizacji z funduszu sołeckiego w 2022 roku.
  6. Informacja Wójta Gminy Bystra-Sidzina o zadaniach inwestycyjno-remontowych oraz gospodarczych wykonanych w 2020 r. oraz zadaniach realizowanych w roku bieżącym.
  7. Sprawy bieżące, w tym odpowiedzi na wnioski z poprzednich zebrań wiejskich.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zakończenie zebrania.

                                                                                                                    Sołtys

                                                                                                                    Urszula Marfiak

W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się co najmniej 5 % uprawnionych do głosowania, zebranie odbędzie się w tym samym dniu,  15 minut później.

Informujemy, że zebranie wiejskie odbędzie się z zapewnieniem dodatkowych środków bezpieczeństwa. Mieszkańcy zobowiązani są do noszenia maseczek i zdezynfekowania dłoni.

  

Powrót na górę