BIP

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA SIDZINA

ZAWIADOMIENIE

 

Na podst. § 32 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Sidzina, przyjętego Uchwałą Nr XVII/128/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 23 czerwca 2016 r.

zwołuję

 ZEBRANIE WIEJSKIE

SOŁECTWA SIDZINA,

które odbędzie się w dniu

10 czerwca 2018 roku (niedziela) o godz. 1200

w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej

w Sidzinie– sala posiedzeń.

 

Tematyka zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2.  Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Bystra-Sidzina w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Bystra – Sidzina  oraz w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Bystra – Sidzina  miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Bystra-Sidzina w sprawie ograniczenia na terenie Gminy Bystra – Sidzina  godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
  4. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie.

 

                                                                                Sołtys

                                                                               Kazimiera Czarna

Powrót na górę