BIP

Zebranie wiejskie w Bystrej Podh. w dniu 11.09.2016r.

OGŁOSZENIE

O ZEBRANIU WIEJSKIM W BYSTREJ PODHALAŃSKIEJ

Sołtys sołectwa w Bystrej Podhalańskiej serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 11 września 2016 r. (niedziela) o godz. 12.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Bystrej Podhalańskiej

 Porządek Zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. Wybór protokolanta zebrania.
  3. Odpowiedzi na zapytania mieszkańców zgłoszone na zebraniu wiejskim w dniu 6 marca 2016 r. (udzieli Wójt Gminy).
  4. Zgłaszanie zadań do realizacji z funduszu sołeckiego i dyskusja nad nimi.
  5. Podjęcie uchwały o przyjęciu  zadań do realizacji z funduszu sołeckiego w 2017 roku.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie zebrania.

W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się co najmniej 5 % uprawnionych do głosowania, zebranie odbędzie się w tym samym dniu, 15 minut później.

                                                                                                 Sołtys

                                                                                   (-)    Urszula Marfiak

Powrót na górę