BIP

Zebranie wiejskie w Sidzinie

ZAWIADOMIENIE

 

Na podst. § 32 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Sidzina, przyjętego Uchwałą Nr XVII/128/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 23 czerwca 2016 r.

zwołuję

 ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA SIDZINA,

które odbędzie się w dniu

8 KWIETNIA 2018 roku (niedziela) o godz. 12.00

w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej

w Sidzinie– sala posiedzeń.

 

Tematyka zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Sprawozdanie z działalności  sołtysa i rady sołeckiej za 2017 r. i planowane działania na 2018 rok.
  3. Informacja Wójta Gminy Bystra-Sidzina o zadaniach inwestycyjno-remontowych oraz gospodarczych wykonanych w 2017 r. oraz o zamierzeniach na 2018 rok.
  4. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie.

 

Z uwagi na ważność omawianych spraw proszę o liczne uczestnictwo w zebraniu.

                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                Sołtys

                                                                      Kazimiera Czarna

Powrót na górę