BIP

Projekt "Nauka mnie szuka!" - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty na terenie Gminy Bystra-Sidzina

23-04-2014, 07:32 -- Zbigniew Lipka
Projekt "Nauka mnie szuka!" - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty na terenie Gminy Bystra-Sidzina

 

W dniu 14. X 2013r. rozpoczął się  projekt  „ Nauka mnie szuka! ” realizowany przez Gminę Bystra - Sidzina. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Skierowany jest on do uczniów klas IV – VI Szkół Podstawowych  Gminy Bystra – Sidzina. Termin jego realizacji obejmuje dwa lata szkolne 2013/2014 oraz 2014/2014.

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez działania mające na celu podniesienie i podwyższenie wiedzy i umiejętności, rozwijanie zainteresowań, podniesienie aktywności edukacyjnej, zwiększenie zainteresowań naukami matematyczno – przyrodniczymi oraz wykształcenie umiejętności spędzania czasu wolnego, wzmocnienia wiary we własne siły. Większość działań będzie realizowana przy wykorzystywaniu technologii ICT.

Więcej informacji na oficjalnej stronie projektu: http://www.naukamnieszuka.pl

 

 

Powrót na górę