BIP

Projekt pn. "Chcę się uczyć" - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Bystra-Sidzina

16-04-2014, 11:43 -- Barbara Dudek
Projekt pn. "Chcę się uczyć" - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Bystra-Sidzina

Od dnia 01.08.2013 roku rozpoczęła się w Gminie Bystra-Sidzina realizacja projektu pn. „Chcę się uczyć!”. Projekt realizowany jest przez Gminę Bystra-Sidzina. Skierowany jest do uczniów dwóch szkół gimnazjalnych Gminy Bystra-Sidzina, tj. Gimnazjum Nr 1 w Sidzinie i Gimnazjum Nr 2 w Bystrej. Realizowany będzie w ciągu dwóch lat szkolnych: 2013/2014 i 2014/2015. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zainspirowanie uczniów wiejskich gimnazjów, aby rozwijali swoje zainteresowania edukacyjne i umiejętności. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach projektu przewidziano różnego rodzaju działania rozwijające wiedzę, kreatywność uczniów, wyrównujące szanse edukacyjne, zapewniające rozrywkę w czasie wolnym. Będą to koła zainteresowań, zajęcia warsztatowe, dydaktyczno–wyrównawcze, sportowe oraz językowe. Zorganizowane zostaną 1-dniowe wycieczki edukacyjne. Każdy uczeń gimnazjum weźmie udział w dwóch wycieczkach. Jedna powiązana będzie z naukami matematyczno-przyrodniczymi. Celem drugiej będzie zapoznanie z kulturą kraju i jego historią. Każda z wycieczek będzie obejmowała zajęcia edukacyjne prowadzone technikami warsztatowymi.

Więcej informacji na oficjalnej stronie projektu: http://www.chcesieuczyc.eu

 

 

 

Powrót na górę