BIP

Projekt zintegrowany "LIFE"

09-04-2020, 12:07 -- redaktor
Projekt zintegrowany "LIFE"

projekt life Dnia 24 września 2015 r. Gmina Bystra-Sidzina otrzymała informacje, iż projekt zintegrowany „LIFE”, którego jednym zł uczestników jest właśnie nasza Gmina, został pozytywnie rozpatrzony przez Komisje Europejska. WL ramach tego projektu Gmina uzyska ponad 580.000  złotych, które zostaną przeznaczone na działania przyczyniające się do poprawy jakości powietrza w naszej Gminie. W ramach projektu Gmina Bystra-Sidzina zatrudni tzw. ekodoradcę, który realizował będzie założenia Programu ochrony powietrza. Głównym działaniem będzie tutaj przede wszystkim wymiana niskosprawnych pieców w indywidualnych kotłowniach mieszkańców na kotły nowocześniejsze i bardziej ekologiczne.

Projekt ten jest zatem szansą na znaczna poprawę jakości powietrza, a tym samym na sprostanie wymaganiom, jakie stawiane są naszej Gminie w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Projekt „LIFE” realizowany jest od października 2015 r. i potrwa do końca 2023 r.

Projekt zintegrowany "LIFE"
Powrót na górę