BIP

Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu – eInclusion W Gminie Bystra-Sidzina

16-04-2014, 11:16 -- Barbara Dudek
Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu – eInclusion W Gminie Bystra-Sidzina

BEZPŁATNY INTERNET, KOMPUTERY I SZKOLENIA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BYSTRA-SIDZINA

 

 Wartość projektu : 799 820,00 zł.

Dofinansowanie: 679 847,00 zł. ( 85%)

 

W dniu 28 listopada 2011r. Urząd Gminy Bystra-Sidzina otrzymał pozytywną decyzję  o pozyskaniu unijnego dofinansowania na realizacje projektu. Obecnie kompletowana jest dokumentacja potrzebna do podpisania umowy.

Na mocy owej umowy uzyskano 679 847,00 zł. co stanowi ( 85%) wartości całego projektu, umożliwiającego dostęp do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom naszej gminy, którzy z powodu trudnej sytuacji materialnej, bądź niepełnosprawności, są tego pozbawieni.

Realizacja projektu rozpoczęła się od wyboru uczestników przez Komisje Rekrutacyjną powołaną Zarządzeniem Wójta.

 Wsparciem objęte zostały następujące grupy docelowe:

-35  gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych,

-35 dzieci i młodzieży  uczącej się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych,

-30  osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.

- 4 jednostki podległe.

Oficjalna strona projektu: kliknij tutaj

Powrót na górę