BIP

Rada Gminy Bystra-Sidzina

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie. Kadencja rady trwa 5 lat licząc od dnia wyboru. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. Rada kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych, w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wój­ta wykonującego jej uchwały.

 

Kontakt: biuro rady

 e-mail: biurorady@bystra-sidzina.pl

Tel. 18 26 81 220 wew. 115

Skład Rady Gminy Bystra-Sidzina kadencji 2018-2023:

DROBNY Krzysztof  – Przewodniczący Rady             

MOTOR Jan – Wiceprzewodniczący Rady            

FRANKIEWICZ Mariusz

FRĄCZEK Stanisław               

GAŁKA Marcin   

HANDZEL Adrian       

JAROMIN Stanisław - do 25 października 2020 r.          

KORDEL Stanisław

KOWALIK Dorota -  do 10 lipca 2020 r.

KOWALIK Józef - od 26 października 2020 r.

LIPKA Grzegorz       

MAZUR Bogusław  

PALARCZYK Małgorzata     

PIECZARA Jan

STRAMEK Piotr        

TALAPKA Stanisław     

TRZOP Zbigniew - od 18 lutego 2021 r. do 15 listopada 2021 r.   

TOTOŚ Janina - od 31 marca 2022 r.

Uchwały Rady Gminy Bystra-Sidzina- kliknij tutaj

 

Przewodniczący Rady: Krzysztof Drobny

W związku z zachowaniem środków ostrożności wynikających z trwania epidemii COVID-19, Przewodniczący Rady będzie dostępny od poniedziałku do piątku w terminach uzgodnionych telefonicznie. Osoby chcące spotkać się z Przewodniczącym Rady prosi się o kontakt telefoniczny pod numerem 18 26 81220 wew. 115.

Powrót na górę