BIP

Rada Gminy Bystra-Sidzina

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie. Kadencja rady trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. Rada kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych, w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wój­ta wykonującego jej uchwały.

 

Kontakt: biuro rady

 e-mail: biurorady@bystra-sidzina.pl

Tel. 18 26 81 220 wew. 115

Skład Rady Gminy Bystra-Sidzina kadencji 2014-2018:

MOTOR Jan – Przewodniczący Rady             

WÓJTOWICZ Kazimierz – Wiceprzewodniczący Rady            

DROBNY Krzysztof

FRĄCZEK Stanisław               

GAŁKA Adam           

JAROMIN Stanisław              

KORDEL Stanisław  

KOWALIK Dorota    

LIPKA Grzegorz       

MAJ Marcin

MAZUR Bogusław  

PALARCZYK Małgorzata      

STRAMEK Piotr        

ŚLIWIŃSKI Józef     

TALAPKA Stanisław              

Uchwały Rady Gminy Bystra-Sidzina- kliknij tutaj

 

Przewodniczący Rady: Jan Motor

Pełni dyżury w poniedziałki w godz.  15.00-16.00 i czwartki w godz. 8.00-11.00 pok. Nr 1

Powrót na górę