BIP

Rozwój oferty turystyczno-sportowo-rekreacyjnej wsi Bystra poprzez budowę Podbabiogórskiego Szachowiska oraz oświetlenia boiska piłkarskiego

06-07-2015, 10:30 -- Barbara Dudek
Rozwój oferty turystyczno-sportowo-rekreacyjnej wsi Bystra poprzez budowę Podbabiogórskiego Szachowiska oraz oświetlenia boiska piłkarskiego

„Rozwój oferty turystyczno-sportowo-rekreacyjnej wsi Bystra poprzez budowę Podbabiogórskiego Szachowiska  oraz oświetlenia boiska piłkarskiego”.

Całokształt prac obejmował wykonanie systemu oświetlenia boiska piłkarskiego w miejscowości Bystra (linia kablowa oświetlenia o długości 0,4km) oraz zakup i montaż betonowego stołu do gry w szachy w pobliżu boiska.  Prace zakończone zostały dnia 13.08.2014r.

Przeprowadzona inwestycja miała na celu zwiększenie dostępności obiektu sportowego w godzinach popołudniowych i wieczornych. Zamontowany stół do gry w szachy bez wątpienia podnosi standard świadczonych na boisku piłkarskim usług kulturalno-sportowych.

Zadanie zrealizowane zostało dzięki środkom pozyskanym w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” - „Odnowa i rozwój wsi”. Jego całkowita wartość to 146.110,77zł, z czego 93.892zł (80%) stanowi kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego, uzyskana za pośrednictwem LGD Podbabiogórze.

Zadanie zrealizowane zostało dzięki środkom pozyskanym w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” - „Odnowa i rozwój wsi”
Powrót na górę