BIP

Szachowisko w Sidzińskim Skansenie oraz oświetlenie

09-04-2020, 11:49 -- redaktor
Szachowisko w Sidzińskim Skansenie oraz oświetlenie

 

Skansen  w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej zakończył projekt realizowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, pod nazwą SZACHOWISKO W SIDZIŃSKIM SKANSENIE

szachowisko skansen

Celem zadania było podniesienie jakości życia lokalnej społeczności oraz wzrost atrakcyjności Sidzińskiego Skansenu wpisanego na szlak Architektury Drewnianej poprzez budowę instalacji oświetleniowo rozdzielczej i zakup szachowska.

W ramach tego przedsięwzięcia wykonano otwarte szachowisko w Sidzińskim Skansenie oraz oświetlenie. Dzięki szachowisku Skansen będzie mógł opracować bogatszą ofertę kierowaną do mieszkańców i turystów.

 Skansen planuje różnego rodzaju turnieje i rozgrywki szachowe kierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Wartość całkowita operacji realizowanej przez skansen wyniosła 66.154,01 zł a kwota dofinansowania w ramach Leadera 39.042 zł.

logotyp projektu

 

Szachowisko w Sidzińskim Skansenie oraz oświetlenie
Powrót na górę