BIP

UCHWAŁA NR XVII/132/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 października 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/165/12 Rady Gminy Bystra – Sidzina z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieru

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
23-02-2021, 13:37 Anna Nieużytek
Status: 
obowiązujący
Data aktu prawnego: 
2020-10-26
Dz. Urz. Woj. Małop. Nr: 
Dz.Urz.2020 poz.6588 z 29.10.2020
UCHWAŁA NR XVII/132/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 października 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/165/12 Rady Gminy Bystra – Sidzina z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Powrót na górę