BIP

UCHWAŁA NR XVII/133/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/241/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 września 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpa

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
23-02-2021, 13:39 Anna Nieużytek
Status: 
obowiązujący
Data aktu prawnego: 
2020-10-26
Dz. Urz. Woj. Małop. Nr: 
Dz.Urz.2020 poz.6589 z 29.10.2020
UCHWAŁA NR XVII/133/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/241/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 września 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Powrót na górę