BIP

UCHWAŁA NR XVII/134/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 października 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bystra- S

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
23-02-2021, 13:44 Anna Nieużytek
Status: 
obowiązujący
Data aktu prawnego: 
2020-10-26
Dz. Urz. Woj. Małop. Nr: 
Dz.Urz.2020 poz.6590 z 29.10.2020
UCHWAŁA NR XVII/134/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 października 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bystra-Sidzina
Powrót na górę