BIP

UCHWAŁA NR XVIII/139/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/241/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 września 2017r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadam

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
23-02-2021, 13:57 Anna Nieużytek
Status: 
obowiązujący
Data aktu prawnego: 
2020-11-26
Dz. Urz. Woj. Małop. Nr: 
Dz.Urz.2020 poz.7684 z 7.12.2020
UCHWAŁA NR XVIII/139/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/241/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 września 2017r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Powrót na górę