BIP

UCHWAŁA NR XX/145/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bystra-Sidzina

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
06-02-2018, 11:04 Anna Nieużytek
06-02-2018, 11:05 Anna Nieużytek
06-02-2018, 11:06 Anna Nieużytek
06-02-2018, 11:09 Anna Nieużytek
06-02-2018, 11:19 Anna Nieużytek
Powrót na górę