BIP

UCHWAŁA NR XX/159/21 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bystra-Sidzina w roku 2021

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
23-02-2021, 14:07 Anna Nieużytek
Status: 
obowiązujący
Data aktu prawnego: 
2021-02-18
UCHWAŁA NR XX/159/21 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bystra-Sidzina w roku 2021
Powrót na górę