BIP

UCHWAŁA NR XX/161/21 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/56/15 z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi o

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
23-02-2021, 14:10 Anna Nieużytek
Status: 
obowiązujący
Skorowidz: 
Data aktu prawnego: 
2021-02-18
UCHWAŁA NR XX/161/21 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/56/15 z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Powrót na górę