BIP

UCHWAŁA NR XXII/180/21 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bystra-Sidzina nr X/73/19 z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
26-05-2021, 15:03 Anna Nieużytek
Status: 
obowiązujący
Data aktu prawnego: 
2021-05-13
Dz. Urz. Woj. Małop. Nr: 
Dz.Urz.2021poz.2966 z 19.05.2021
UCHWAŁA NR XXII/180/21 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bystra-Sidzina nr X/73/19 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych oraz ustalenia stawki opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub na innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Powrót na górę