BIP

UCHWAŁA NR XXII/181/21 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bystra-Sidzina

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
26-05-2021, 15:05 Anna Nieużytek
Powrót na górę