BIP

Wójt Gminy Bystra-Sidzina

Wójt gminy Bystra-Sidzina

Inż. Stanisław Tempka

Wójt Gminy przyjmuje obywateli we wszystkich sprawach oraz w sprawach skarg i wniosków

w poniedziałki:                 8.00-14.00

w piątki:                             15.00-16.00

 

Kontakt:

 tel. 18 26 81 220 wew. 111,112 (sekretariat)

e-mail:s.tempka@bystra-sidzina.pl

urzad_gminy@bystra-sidzina.pl

 

Kompetencje:

Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań wójta należy w szczególności:

  • przygotowywanie projektów uchwał rady gminy;
  • opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
  • określanie sposobu wykonywania uchwał;
  • gospodarowanie mieniem komunalnym;
  • wykonywanie budżetu;
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

 

Biografia:

Urodzony 2 kwietnia 1971 r w Rabce.

Rodowity mieszkaniec Sidziny. Żonaty, dwóch synów.

 

Edukacja:

Liceum Zawodowe w Zabrzu

Pedagogiczne Studium Techniczne w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach  - Wydział Elektryczny (studia inżynierskie).

 

Zatrudnienie:

Od 1999 r. do 2006 r. - kierownik salonu sieci sprzedaży

Od 2007 r.  – Biuro Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” z siedzibą w Suchej Beskidzkiej.

Powrót na górę