BIP

posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej Oświaty Kultury i Sportu - 4.06.2020 r.

Dates: 
czwartek, 4 Czerwiec, 2020 - 14:00
Location: 
Polska
Description: 

ZAWIADOMIENIE

 

Z a w i a d a m i a m  uprzejmie, że posiedzenie

Komisji  Zdrowia Pomocy Społecznej Oświaty Kultury i Sportu zostało ustalone  na dzień

4 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 14.00

 

w budynku Urzędu Gminy w Bystrej Podhalańskiej – pokój nr 14

 

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Analiza funkcjonowania Regulaminu przyznawania stypendium w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży – Mieszkańców Wsi Bystra Podhalańska i Sidzina. Prace związane z jego nowelizacją
  3. Sprawy bieżące.
  4. Wolne wnioski, zakończenie.

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej Oświaty Kultury i Sportu

Bogusław Mazur

Powrót na górę