BIP

Posiedzenie Komisji Rady Gminy - 18.06.2020

Dates: 
czwartek, 18 Czerwiec, 2020 - 09:00
Location: 
Polska
Description: 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam uprzejmie, że zostało ustalone

wspólne  posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Gminy Bystra-Sidzina,

które odbędzie się  w dniu

18 czerwca 2020 r. (czwartek), o godzinie 9.00

 

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

Tematyka posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bystra-Sidzina  za 2019 rok oraz rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Bystra-Sidzina za 2019 rok.
  3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Bystra-Sidzina za 2019 rok. 
  4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Bystra-Sidzina za rok 2019.
  5. Zaopiniowanie projektów uchwał na XIV sesję Rady Gminy Bystra-Sidzina.
  6. Zapoznanie z Oceną zasobów pomocy społecznej dla Gminy Bystra-Sidzina za rok 2019 r.
  7. Informacja Wójta o podejmowanych decyzjach w okresie międzysesyjnym.
  8. Sprawy bieżące.
  9. Wolne wnioski.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                                        Dorota Kowalik

Powrót na górę