BIP

Posiedzenie Komisji Rady Gminy Bystra-Sidzina - 13.02.2020 r.

Dates: 
czwartek, 13 luty, 2020 - 09:00
Location: 
Gmina Bystra-Sidzina
34-235  Bystra Podhalańska 373
Polska
Description: 

ROA.0012.6.1.2020                                                            Bystra Podhalańska, dnia 6 lutego 2020 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam uprzejmie, że zostało ustalone

wspólne  posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Gminy Bystra-Sidzina,

zwołane na dzień:

13 lutego 2020 r. (czwartek) o godz.  9.00

w budynku Urzędu Gminy  w Bystrej Podhalańskiej – pokój nr 14

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał na XII sesję Rady Gminy Bystra-Sidzina.
  3. Dyskusja nad projektem Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
  4. Dyskusja dotycząca wytycznych do opracowania Raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego.
  5. Informacja Wójta o podejmowanych decyzjach w okresie międzysesyjnym.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Wolne wnioski-zakończenie.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                          Dorota Kowalik

Powrót na górę