BIP

Posiedzenie Komisji Rewizyjneji - 4.06.2020

Dates: 
czwartek, 4 Czerwiec, 2020 - 09:00
Location: 
Gmina Bystra-Sidzina
34-235  Bystra Podhalańska 373
Polska
Description: 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam uprzejmie, że  posiedzenie

Komisji Rewizyjnej  Rady Gminy Bystra-Sidzina

odbędzie się  w dniu

4 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 9.00

w sali  obrad Urzędu Gminy w Bystrej Podhalańskiej.

Tematyka posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Bystra-Sidzina z wykonania budżetu za 2019 r.:
  1. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania  budżetu Gminy  Bystra-Sidzina za rok 2019 oraz planów finansowych  jednostek organizacyjnych Gminy Bystra-Sidzina, w tym zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu,
  2. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Bystra-Sidzina za 2019 r.,
  3. zapoznanie się z informacją o stanie mienia Gminy Bystra-Sidzina,
  4. sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium.
  1. Sprawy bieżące.
  2. Wolne wnioski.

 

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

 

Stanisław Jaromin

Powrót na górę