BIP

Posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej Oświaty Kultury i Sportu

Dates: 
czwartek, 28 Listopad, 2019 - 08:00
Location: 
Gmina Bystra-Sidzina
34-235  Bystra Podhalańska 373
Polska
Description: 

ROA.0012.4.3.2019                                                                                Bystra Podhalańska, dnia 20 listopada 2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Z a w i a d a m i a m  uprzejmie, że posiedzenie

Komisji  Zdrowia Pomocy Społecznej Oświaty Kultury i Sportu zostało ustalone  na dzień

28 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 8.00

w budynku Urzędu Gminy w Bystrej Podhalańskiej – pokój nr 14

 

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie prośby o sfinansowanie zakupu stołu do tenisa z siatką dla Szkoły Podstawowej  im. św. Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej.
  3. Zapoznanie z Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Wolne wnioski, zakończenie.

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej Oświaty Kultury i Sportu

Bogusław Mazur

Powrót na górę