BIP

Posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej Oświaty Kultury i Sportu - 12.03.2020 r.

Dates: 
czwartek, 12 Marzec, 2020 - 09:00
Location: 
Gmina Bystra-Sidzina
34-235  Bystra Podhalańska 373
Polska
Description: 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, ze zostało ustalone posiedzenie

Komisji  Zdrowia Pomocy Społecznej Oświaty Kultury i Sportu zostało ustalone  na dzień

12 marca 2020 r. (czwartek) o godz. 9.00

 

w budynku Urzędu Gminy w Bystrej Podhalańskiej – pokój nr 14

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie sprawozdań GOKPTiS, Skansenu w Sidzinie - Muzeum Kultury Ludowej, Gminnej Biblioteki Publicznej w Sidzinie i Filii w Bystrej Podhalańskiej za rok 2019 wraz z informacją na temat działalności i pomocy finansowej dla instytucji o charakterze kulturalno – artystycznym pod kątem współpracy z:
 • Kołem Gospodyń Wiejskich „Bystrzanki”,
 • Stowarzyszeniem „Sidzinianki”,
 • Stowarzyszeniem „Tradycja i Natura”,
 • Oddziałem Związku Podhalan w Bystrej Podhalańskiej,
 • Oddziałem Związku Podhalan w Sidzinie,
 • Klubem Sportowym „Bystra”,
 • Klubem Sportowym „Dąb”.  
 1. Sprawy bieżące.
 2. Wolne wnioski, zakończenie.

Przerwodniczący Komisji Zdrowia

Pomocy Społecznej Oświaty Kultury i Sportu

                                                                                                                                             Bogusław Mazur

Powrót na górę