BIP

XIII sesja Rady Gminy Bystra-Sidzina

Dates: 
czwartek, 30 Kwiecień, 2020 - 09:00
Location: 
Polska
Description: 

 

OGŁOSZENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu

30 kwietnia 2020 r. (czwartek) o godz. 9.00

odbędzie się w systemie zdalnym

 

XIII SESJA VIII KADENCJI  RADY  GMINY  BYSTRA – SIDZINA

 

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Bystra-Sidzina (radny Jan Motor)
 4. Wystąpienia radnych powiatowych oraz zaproszonych gości.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystra – Sidzina,
 2. zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2020 rok,
 3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu,
 4. pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 23 marca 2020 r. zatytułowanej: Stop zagrożeniu zdrowia i życia skierowanej do Rady Gminy Bystra-Sidzina,
 5. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na  zakupu radiowozów oznakowanych dla potrzeb suskiej Policji,
 1. Informacja Wójta Gminy o pracy i podjętych decyzjach w okresie międzysesyjnym.
 2. Zapytania, interpelacje radnych i odpowiedzi.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Wolne wnioski -zakończenie.

 

 

Przewodnicząca Rady

Gminy Bystra-Sidzina

 

Dorota Kowalik

Powrót na górę