BIP

XIV sesja Rady Gminy Bystra-Sidzina

Dates: 
czwartek, 25 Czerwiec, 2020 - 08:00
Location: 
Polska
Description: 

 

OGŁOSZENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu

25 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 8.00

w Urzędzie Gminy w Bystrej Podhalańskiej

odbędzie się w systemie zdalnym

 

XIV SESJA VIII KADENCJI  RADY  GMINY  BYSTRA – SIDZINA

 

z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Bystra-Sidzina (radny Piotr Stramek),
 4. Wystąpienia zaproszonych gości oraz radnych powiatowych.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystra-Sidzina,
 2. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bystra - Sidzina dla obszaru obejmującego miejscowości Bystra Podhalańska i Sidzina,
 3. wzniesienia pomnika upamiętniającego mieszkańców Bystrej Podhalańskiej poległych  w latach 1914 – 1920
 4. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XIII/96/20 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu .
 5. wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa
 1. Informacja Wójta Gminy o pracy i podjętych decyzjach w okresie międzysesyjnym.
 2. Rozliczenie wydatków poniesionych w 2019 roku pomiędzy sołectwami Gminy Bystra-Sidzina.
 3. Zapytania, interpelacje radnych i odpowiedzi.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Wolne wnioski -zakończenie.

 

Przewodnicząca Rady

Gminy Bystra-Sidzina

 

Dorota Kowalik

Powrót na górę